Instytut Myśli Demokratycznej

Biuletyn Informacji Publicznej

-

O Fundacji IMD

Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Roberta Biedronia aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewelinę Dudek w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 25 lok. 15 w Warszawie.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Instytut Myśli Demokratycznej
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
[email protected]
NIP: 5252708184
REGON: 366977010
KRS: 0000501360
Robert Biedroń z tłumem ludzi w Poznaniu