INSTYTUT MYŚLI DEMOKRATYCZNEJ

centrum badań i dialogu społecznego,
służące rozwojowi kraju i budowie Polski
demokratycznej, sprawiedliwej i praworządnej.